Amelia Family Bluegrass Festival

Arizona Bluegrass Festivals

Bluegrass on the Beach
March 3-5, 2017
Lake Havasu City, Arizona

Marana Bluegrass Festival
April 28-30, 2017
Marana, Arizona

Pickin' in the Pines Festival
September 15-17, 2017 
Flagstaff, Arizona

Four Corner States Bluegrass Festival
November 10-12, 2017
Wickenburg, Arizona